Evaluarea și analiza riscurilor Experiența noastră în domeniu ne permite analizarea corectă a expunerilor la riscuri pe care le implică activitățile desfășurate de companie sau de grupul de companii din care faceți parte. Află mai multe Elaborarea programelor de asigurare Programul de asigurare reprezintă soluția de asigurare propusă in baza identificarii riscurilor asigurabile din etapa de evaluare și analiză a riscurilor. Află mai multe Negocierea ofertelor de asigurare Negocierea se va face cu asiguratori cu o bună reputație pe piață și stabiliți de comun acord cu asiguratul. Află mai multe Evaluarea comparativă a ofertelor de asigurare Vom prezenta clienților rezultatele negocierilor avute cu companiile de asigurări într-o manieră clară, concisă evidențiind diferențele care există între acestea. Află mai multe Administrarea și reînnoirea programelor de asigurare Administrarea programului de asigurare presupune: - emiterea polițelor de asigurare în cazul acceptării ofertei - modificarea polițelor în vigoare Află mai multe

marius maierBrokerul nostru specializat Marius Maier vă stă la dispoziţie zilnic pentru informaţii sau detalii.
Telefon: 0742-276.537
E-mail: maier_marius@cmcasigurari.ro

Vă rugăm să ne contactaţi folosind formularul de mai jos şi vom reveni în cel mai scurt timp posibil.

  *Câmp obligatoriu
  Sunt de acord cu Politica privitoare la Protecţia Datelor Personale

  Membru UNSICAR


  Încercam permanent să ne îmbunătăţim serviciile, să ne respectăm clienţii şi partenerii.

  CODUL ETIC AL BROKERILOR DE ASIGURĂRI, MEMBRI UNSICAR

  Bazându-se permanent în activitatea sa pe bună credinţă, profesionalism şi onestitate în relaţiile cu clienţii, cu asiguratorii şi cu ceilalţi intermediari, brokerul de asigurări membru UNSICAR se obliga să respecte următoarele principii:

  1. Să reprezinte interesele clienţilor săi exclusiv în baza unei împuterniciri şi să pună întotdeauna aceste interese pe primul plan.
  2. Să aibe ca prioritate îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite clienţilor săi
  3. Să analizeze cu cea mai mare atenţie riscurile clienţilor săi şi să recomande cele mai adecvate soluţii de protecţie împotriva acestora.
  4. Să explice clienţilor săi termenii şi condiţiile contractelor pe care le recomandă, nelăsându-le acestora nici o îndoială asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin.
  5. Să considere toate informaţiile legate de afacerea şi viaţa privată a clienţilor ca fiind de strictă confidenţialitate.
  6. Să acţioneze – în relaţia cu asiguratorii – cu bună credinţă, prezentând acestora informaţii cât mai complete şi mai clare, fără a le ascunde adevărul.
  7. Pe baza experienţei sale profesionale, să ceară asiguratorilor, să ofere inovaţii şi modificări ale produselor şi ale condiţiilor de asigurare pentru a răspunde necesitaţilor clienţilor săi.
  8. Să se opună ferm oricărei decizii injuste a asiguratorilor care ar putea fi în detrimentul clienţilor săi.
  9. Să informeze UNSICAR cu privire la eventualele practici incorecte ale asiguratorilor, pentru păstrarea unui climat de afaceri cât mai corect şi a unei înalte etici profesionale pe piaţa de asigurări precum şi din spirit de colegialitate.
  10. Să dea dovadă de loialitate profesională în relaţiile cu alţi colegi intermediari în asigurări. Nu va face afirmaţii şi nu va întreprinde acţiuni care ar putea să afecteze imaginea şi prestigiul colegilor săi, cu excepţia cazurilor de contradicţii profesionale, argumentate tehnic şi va fi oricând solidar cu ei în efortul depus pentru progresul activităţii pe piaţa de asigurări şi pentru întărirea statutului profesional al brokerului de asigurări.
  11. Să respingă orice acţiune prin care ar obţine avantaje prin practici necinstite şi oferirea de foloase necuvenite şi care ar putea prejudicia calitatea serviciilor prestate şi statutul profesiei sale.
  12. Să promoveze, după mijloacele sale, cultura publică în domeniul asigurărilor, prin oferirea de informaţii corecte tuturor celor interesaţi şi subliniind importanta asigurărilor în orice domeniu.
  13. Să nu includă niciodată în reclamele şi materialele de prezentare folosite, informaţii neadevărate sau care pot induce în eroare publicul
  14. Să apeleze mai întâi la arbitrajul UNSICAR înainte de a se adresa oricărei alte Instante, în caz de litigiu cu una dintre celelalte societăţi membre ale UNSICAR.
  15. Să respecte statutul de membru al UNSICAR şi să depună efort permanent pentru bunul renume al UNSICAR, promovând imaginea acesteia în faţa tuturor colegilor, partenerilor sau presei. Totodată să răspundă favorabil tuturor sarcinilor pe care le va primi din partea conducerii UNSICAR şi/sau prin hotărârile Adunărilor Generale şi să se achite întocmai şi la timp de obligaţiile stabilite.
  marius maierBrokerul nostru specializat Marius Maier vă stă la dispoziţie zilnic pentru informaţii sau detalii.
  Telefon: 0742-276.537
  E-mail: maier_marius@cmcasigurari.ro

  Vă rugăm să ne contactaţi folosind formularul de mai jos şi vom reveni în cel mai scurt timp posibil.

   *Câmp obligatoriu
   Sunt de acord cu Politica privitoare la Protecţia Datelor Personale