SAL-FIN Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar nonbancar (asigurari, piata de capital si pensii). Aceasta a fost constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 si a Regulamentului nr. 4/2016 si functioneaza exclusiv in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Operatiunile de solutionare a litigiilor se realizeaza prin intermediul corpului de conciliatori.

Orice consumator de servicii financiare nonbancare, inclusiv asigurari (persoana fizica) are dreptul sa apeleze la solutionarea alternativa a litigiilor cu comerciantii (orice persoana fizica sau juridica care isi desfasoara activitatea in piata financiara nonbancara, respectiv asigurări-reasigurări, piaţa de capital, sistemul de pensii private), fiind necesar sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

  • sa isi exprime optiunea de a apela la SAL-FIN in mod voluntar
  • sa se adreseaza SAL-FIN in scris: direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau mijloace electronice de comunicare
  • sa faca dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza

Consumatorii pot alege dintre doua tipuri de proceduri de solutionare alternativa a litigiilor:

  • procedura de solutionare prin propunerea unei soluții;
  • procedura de solutionare prin impunerea unei soluţii.

Consumatorul isi poate alege conciliatorul inscris in Registrul Conciliatorilor, disponibil pe site-ul entitatii www.salfin.ro.

Solutionarea litigiilor este gratuita pentru cetatean, neexistand taxe judiciare de timbru sau alte taxe aferente procedurilor. In cazul in care sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de catre partea care le solicita. Timpul de solutionare este, de regula, mai scurt decat in cazul cailor judiciare. 

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul www.salfin.ro.